Promo paket

Promo paket

 Promo paket se sastoji od vizit karta, bloka, foldera, obeleživača strana, razglednice/flajera.

VIZIT KARTA obostrani kolor, 300 g papir, jednostrana plastifikacija mat/sjaj.

BLOK korice-obostrani kolor, 300 g papir, jednostrana plastifikacija mat/sjaj; unutrašnjost-80gr papir bez štampe; povez spiralom u glavu. Obim 50 listova. Format 90x105mm.

OBELEŽIVAČ STRANA obostrani kolor, dimenzija 40x180mm

RAZGLEDNICA/FLAJER obostrani kolor, jednostrana plastifikacija mat/sjaj, 300gr papir, 100x150mm

FOLDER zatvoren format 110x150x15mm, obostrani kolor, jednostrana plastifikacija mat/sjaj, 300g papir. Ceo promo paket je upakovan u dati folder.